Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

CAW

Xarunta daryeelka guud ee shaqada. CAW waxay siisaa caawimaad xirfadeed dadka qaba dhibaatooyinka. Si wadajir ah, ayay la-taliyeyaashu u raadin doonaan fursadaha aad haysato iyo kuwa kugu xeeran. Waxay sidoo kale kuu gudbin karaan adeegyada kale.