Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
R

Rregullimi mjekësor (9ter)

Ju mund të aplikoni për një rregullim mjekësor nëse jeni të sëmurë rëndë dhe trajtimi që ju nevojitet nuk është i disponueshëm ose i aksesueshëm në vendin tuaj. Rregullimi i jep të drejtën një personi per nje qëndrim të përkohshëm në Belgjikë. Ju duhet një certifikatë mjekësore specifike për të filluar këtë procedurë.