Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
J

Joogteynta caafimaadka (9ter)

Waxaad codsan kartaa joogteynta caafimaadka haddii aad si aad ah u jirran tahay iyo haddii daaweynta aad u baahan tahay la heli karin ama laga helin waddankaaga. Joogteynta waxay xaq kuu siinaysaa xaaladda deganaansho oo ku-meelgaar ah gudaha Biljimka. Waxaad u baahan tahay shahaado caafimaad oo gaar ah si aad u bilowdo habraacan.