Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Kërkesat për fotografi (për pasaportë)

Fotografia në kartën tuaj të identitetit, kartën e huaj kombëtare ose pasaportën duhet të plotësojë disa standarde. Nëse fotografia juaj nuk përputhet, komuna duhet ta refuzojë atë.

  • Neutrale shprehja e fytyrës: gojën e mbyllur, jo duke qeshur
  • Koken drejt përpara dhe supet drejt, duke shikuar drejt në kamera.
  • Fytyra duhet të jetë krejtësisht e pa penguar: balli, mjekra dhe veshët duhet të jenë të dukshëm.
  • Sytë duhet të jenë qartë të dukshëm: nuk ka reflektim në lente, asnjë lente të ngjyrosur, asnjë kornizë tepër e madhe ose afër vijës së syrit.