helida go'aanka CGVS/CGRA.

Magangelyo-doonka waxay ka helaan go'aanka CGVS/CGRA warqad lagu soo diro boostada.

CGVS/CGRA ayaa ku qora go'aanka warqad waxaana laguugu soo diraa boostada. Warqadani waxay sharraxaysaa sababta codsigaaga magangelyo loo aqbalay ama diiday. Shaqaalahaaga bulshada iyo qareenkaaga ayaa sharrixi kara go'aankaaga.

Cinwaankee warqada loo diraa? Warqada waxaa loo diraa cinwaanka aad siisay CGVS/CGRA. Haddii aad ku nooshahay xarunta qaabilaada, warqada waxaa loo diraa xarunta.

Ha hilmaamin inaad ogeysiiso CGVS/CGRA haddii aad guurto.