Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
K

Kaarka bangiga

Haddii aad haysato kaarka bangiga ama kaarka deynta waxaad kala bixi kartaa lacag ATM ama waxaad lacagaha ku bixin kartaa Bancontact.