فهرست واژگان

ک

کارت بانکی

با کارت بانکی یا دبیت کارت می‌توانید از عابر بانک پول برداشت کنید یا از طریق Bancontact به صورت آنلاین پول پرداخت کنید.