لغتنامه

م

ماشوم او فامیل / ون (ONE)

ماشوم او فامیل (په فلاندر کې) او ون (ONE) (په والونیا کې) د ماشومانو والا فامیلونو ملاتړ کوي، د ماشوم د زېږون او پاملرنې په کارونو کې منډې ترړې کوي.