Kinderen gaan naar school

Elk kind in België kan naar school gaan, ongeacht zijn nationaliteit of verblijfssituatie. In België moeten alle kinderen van 5 tot 18 jaar verplicht leren.

Wanneer is de school open?

De scholen zijn open van maandag tot en met vrijdag van 1 september tot en met 30 juni.

 • De school begint meestal om 8.30 uur ’s morgens en eindigt tussen 15 en 17 uur.
 • Woensdag is er school tot 12 uur.
 • Zaterdag en zondag is er geen school.
Kinderen in de klas

Schoolvakanties

4x per jaar zijn er schoolvakanties: die weken zijn alle scholen in België dicht:

 • Herfstvakantie (1 week)
 • Kerstvakantie (2 weken)
 • Krokusvakantie (1 week)
 • Paasvakantie (2 weken)

Er is ook geen school op wettelijke feestdagen.

Uw kinderen inschrijven op school

 • Niet-Belgische kinderen tussen 3 en 5 jaar mogen vanaf hun eerste dag in België naar school.
 • Kinderen tussen 5 en 18 jaar moeten ten laatste 2 maanden na hun inschrijving bij de gemeente, ingeschreven worden in een school.
 • Ook kinderen zonder wettig verblijf mogen in België naar school gaan. De school mag hen niet weigeren.

Taal van de school: Nederlands of Frans

Wanneer kinderen geen of onvoldoende Nederlands of Frans kennen, hebben zij recht op aangepaste lessen in de school: onthaalonderwijs of 'OKAN'-klassen, onthaalklassen voor anderstaligen. Kennen ze de taal voldoende, dan gaan ze over naar een gewone klas.

 • Woont u in Vlaanderen, dan zullen uw kinderen naar een school gaan waar ze les geven in het Nederlands.
 • Woont u in Wallonië, dan volgen uw kinderen les in het Frans.
 • Woont u in Brussel, dan kunnen uw kinderen in het Nederlands of in het Frans naar school gaan.

Schoolkosten

Naar school gaan is gratis van de kleuterschool tot 18 jaar. Sommige extra kosten moet u wel betalen: de maaltijden, de schooluitstappen… Woont u in een opvangcentrum, dan betaalt Fedasil de schoolkosten. Hebt u moeite om de kosten te betalen, dan kan u een schooltoelage vragen.

Vragen over school?

 • In elk opvangcentrum is er een schoolbegeleider waar ouders en kinderen terecht kunnen met hun vragen over school. Spreek hierover met uw sociaal assistent.
 • Op school kan u een afspraak maken met de leerkracht. Spreekt u geen Nederlands of Frans? Vraag een vriend of familielid mee die kan helpen met vertalen.