استاندارد‌های حقوقی و هنجار‌های اجتماعی

استانداردها و هنجارها قوانین رفتاری هستند که هر کسی باید در موقعیت‌های خاصی رعایت کند. استاندارد‌ها صراحتاً تعیین می‌کند چه کاری می‌توانید یا نمی‌توانید انجام دهید.

استاندار‌های حقوقی

استانداردهایی که در قوانین تعیین شده‌اند، استاندارد‌های حقوقی به شمار می‌آیند. کلیه افراد مقیم باید به استانداردهای حقوقی و قانونی در بلژیک احترام بگذارد. اگر از این استانداردها پیروی نکنید، ممکن است تنبیه شوید (از طریق جریمه مالی، زندان).

هنجارهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی در قانونی تصریح نشده‌اند، اما همه انتظار دارند شما از آنها آگاه بوده و به آنها احترام بگذارید. آشناشدن با این هنجارها در بلژیک مسئله مهمی است. اگر به این استانداردها و هنجارها احترام نگذارید، سایرین نسبت به رفتار شما قضاوتی منفی خواهند داشت.

قوانین مهم رفتار در بلژیک

  • از دادزدن یا بلندبلند صحبت‌کردن خودداری کنید (صحبت‌کردن با صدای بیش‌ازحد بلند = بی‌ادبی)
  • از لمس‌کردن سایر افراد بدون رضایت آنها خودداری کنید.
  • به‌موقع سر قرارهای‌تان حاضر شوید. اگر نمی‌توانید به قرارتان برسید، زودتر اطلاع دهید.
  • ادرارکردن در محیط عمومی غیرقانونی است. این کار را فقط در توالت انجام دهید و نه جای دیگر.
  • پس از استفاده از توالت، سیفون را بکشید و دستان‌تان را بشویید.
  • با دهان بسته غذا بخورید و سعی نکنید در هنگام غذاخوردن سروصدا کنید.