መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ዘይሕጋዊ

ሕጋውያን ሰነዳት ከይሓዘ ኣብ'ዛ ሃገር ዝርከብ ሰብ፡ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሉ እዩ። ገለ ሰባት ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ዝዀኑ ሰነዳት ዝሓዙ ክዀኑ እንከለዉ፡ ገለ ድማ ሰነድ ዝበሃል ብፍጹም ዘይብሎም እዮም።