መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ጠለብ ክፍሊት ገንዘብ (requisitorium)

መስርሕ ሕቶ ዕቝባኹም እናቐጸለ እንከሎ ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ዘይትጸንሑ እንተዄንኩም፡ ንሕክምናዊ ወጻኢታትኩም ብዝምልከት ናብ ትካል ፌዳሲል መመልከቲ ናይ ጠለብ ክፍሊት ገንዘብ (requisitorium) ከተቕርቡ ይግባእ።