መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት

ኣብ ቤልጂዩም ፍቓድ ነባርነት እንተረኺብኩም፡ ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም፤ ኣብ ገሊኡ እዋን ድማ ምክትታሉ ግዴታዊ ይኸውን። ብዛዕባ ኵነታት መነባብሮ፡ ስራሕን ትምህርትን ናይ ሃገረ-ቤልጂዩም ፍልጠት እትቐስሙሉ ስልጠና እዩ። ንዘለዉኹም መሰላትን ግዴታታትን ብዝምልከት ሓበሬታ ትሰንቁሉ። ነዚ ስልጠና ናይ ማሕበራዊ ውህደት፡ ብቛንቋታት ዳች/ፈረንሳ ወይ ብኻልእ ቋንቋ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም።