መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ንመትከል እግሪ ዝወሃብ መተባብዒ ገንዘብ

ንገዛኹም ኣቝሑ ገዛ ንኽትገብሩሉ ዝወሃበኩም ድምራዊ ገንዘብ። እዚ ገንዘብ እዚ ንብረት ገዛ (ዓራት፡ ጣውላ፡ ፍሪጅ ወዘተ) ንምግዛእ ወይ ድማ ወጻኢታት ናይ መስመራት ኣገልግሎት (ጋዝ፡ ኤሌክትሪክ ወዘተ) ንምሽፋን ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ንመትከል እግሪ ዝወሃብ መተባብዒ ገንዘብ፡ ብትካል CPAS/OCMW እዩ ዝምደብ።