መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ሕጊ

ሕጋጋት፡ ኣካል ሓፈሻዊ ሕጊ ዝዀኑ ድንጋጌታት እዮም። ዝዀነ ይኹን ኣብ ቤልጂዩም ዝርከብ ሰብ ሕጋጋት ናይ ምኽባር ግዴታ ኣለዎ። ልዕልና ሕጊ ከምዝረጋገጽ ዝገብር ኣካል ቤት-ፍርዲ እዩ።