መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

C

CGRS / CGRA / CGVS

ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኮሚሽነር ስደተኛታትን ሃገር-ኣልቦ ሰባትን። CGVS/CGRA ጸግዒ-ኣልቦ ፈደራላዊ ትካል ናይ ቤልጂዩም ኰይኑ፡ ንዝቐርቡ መመልከቲታት ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብውልቂ ደረጃን ብዘይ ዝዀነ ይኹን ኣድልዎን ዝምርምር ኣካል እዩ።