በልጅም 10 ኣውራጃታት ኣለዋ።

ቤልጄም ናብ ዓሰርተ 10 ክፍለ ሃገራት ትኽፈል፡፡ ነፍስ ወከፍ ኣውራጃ ርእሲ ኸተማ ኣለዋ። ርእሲ-ከተማ በልጅዩም ብራስለስ እያ። 

ሓንቲ ኣውራጃ እንታይ ትገብር፧

ከም ዕልቕልቕ ወይ ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዎ ባርዕ ሓዊ ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን፡ ምምሕዳር ነተን ኣብ ትሕቲኡ ዝርከባ ምምሕዳራት ከተማታት ዝምልከቱ ውሳኔታት የሕልፍ። እታ ኣውራጃ ናይቶም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ጫካታት፡ ፈለጋትን ሕዛኣትታት ተፈጥሮን እውን ሓላፍነት ትወስድ። መራሒ ናይታ ኣውራጃ እቲ ኣውራጃዊ ኣመሓዳሪ እዩ።

እንተድኣ ሰብ ኣበይ ከምትቕመጡ ሓቲትኩም፡ መጀመርታ ነቲ ኣውራጃ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ምምሕዳር ከተማ ወይ ከተማ ንገሩ። 

ኣብ በልጅም ብዙሓት ምምሕዳር ከተማታትን ከተማታትን ኣለዋ፡ ግን ነፍስ ወከፍ በልጅማዊ ነተን 10 ኣውራጃታት ይፈልጠን እዩ።