Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
R

Risistemimi

Nje procedurë në të cilën refugjatët përzgjedhen dhe transferohen nga një vend ku ata kanë kërkuar mbrojtje ndaj një vendi të tretë, i cili më parë ka rënë dakord t'i japë atyre të drejtën e qëndrimit të përhershëm.