Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Kontrabandë njerëzore

Akti per te ndihmuar njerëzit që të kalojnë në mënyrë të paligjshme një kufi për per fitimin e vet financiar.