Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
I

Intervista

Nje degjese ose konsultim personal. Nëse keni paraqitur një kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare, do të ftoheni në një intervistë, së pari me Zyrën e Emigracionit DVZ/OE dhe më pas me CGVS/CGRA. Gjatë intervistës, do t'ju parashtrohen pyetje që duhet t'u përgjigjeni plotësisht dhe me sinqeritet sa të jetë e mundur.