Xarumaha Hagista Ardayga

Dugsi kasta ee laga aqoonsan yahay gudaha Flanders wuxuu la shaqeeyaa Xarumaha Hagista Ardayda (CLB/PMS). Waalidiinta iyo carruurta way aadi karaan halkaas si bilaash ah iyagoo qaba su'aalo ku saabsan tacliinta, waxbarashada iyo caafimaadka.

Dhaqaatiirta, dhakhaatiirta cilmi-nafsiga iyo kalkaaliyeyaasha waxay ka shaqeeyaan Xarumaha Hagista Ardayga. Waxay ka caawiyaan carruurta caafimaadka, wareenka iyo baahiyaha bulshada.

Caafimaadka

CLB/PMS waxay hubiyaan in dhammaan carruurta helaan tallaalada lagama maarmaaka ah ee ka dhanka ah jirrooyinka. Dhakhtar ama kalkaaliso ayaa baari doonta aragga, maqalka, dhabarka iyo miisaanka carruurta.

La-talinta caafimaad iyo tallaalada waa bilaash waxaana la qabataa saacadaha dugsiga (da'da 3, 6, 9, 11 iyo 14). Waalid ahaan, waxaad heli doontaa warbixin ama fariin ku saabsan wada tashiyadaas.

Barashada iyo daraasada

CLB/PMS waxay sidoo kale caawiyaan carruurta ay dhibaato ka haysato barashada ama daraasada. Waxay ka caawiyaan carruurta la layliyada waxayna sidoo kale u gudbiyaan waxbarashada gaarka ah haddii ilmuhu u baahan yahay caawimo dheeraad ah oo uusan dhigan karin dugsiga caadiga ah. Waxaad sidoo kale kala xiriiri kartaa CLB/PMS waxii ku saabsan doorashada waxbarashada.

Fayo-qabka nafsadda iyo bulshada

CLB/PMS waxay caawiyaan carruurta aan ku faraxsaneyn dugsiga ama guriga, ama carruurta qabo dhibaatooyinka (isticmaalka daroogada, niyadjabka, xadgudubka, cagajugleynta iwm.). Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga waxay la hadlaan carruurta waxayna raadiyaan xal, iyagoo kaashanaya dugsiga iyo waalidiinta.

Ma u baahan tahay macluumaad ama caawimaad dheeraad ah?

Dugsiga ilmahaagu waa meesha ugu horeysa ee lala xiriiro. Dugsiga ayaa guud ahaan adiga ama ilmahaaga ku caawin kara. Dugsiga ayaa mararka qaarkood u wacanaya caawinaadda CLB/PMS.