Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
X

Xafiiska shaqaaleynta

Xafiiska shaqaaleynta ayaa kaa caawin doona inaad hesho shaqo. Tusaale ahaan: VDAB, Actiris, Forem.