Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
T

Tallaal

Tallaalku waxaa ku jira qayb ka mid ah fayraska laftiisa. Markaan tallaalno dadka, waxaan u gudbinaa qayb ka mid ah fayraska jirka bini'aadamka, badanaa iyadoo cirbad la adeegsanayo. Ku duri qayb ka mid ah fayraska jirkaaga waxay ka dhigeysaa inay abuurto difaaca jirka ee fayraska.