Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
T

Taageero maaliyadeed

Bixinta caawimaad iyadoo lagu deeqayo lacag. Tusaale ahaan, CPAS/OCMW waxay go'aansan karaan inay ku siiyaan mushaar haddii aadan haysan hab kugu filan oo aad ugu noolaato si ixtiraam leh.