Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
R

Rabshadaha qoyska

Rabshad lagu galo guriga ama gudaha qoyska. Rabshadu ma aha khasab inay guriga ka dhacdo.