Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
B

Baahi qabid

U baahnida caawimaad, aadan adiga mareynayn. CPAS/OCMW ayaa laga yaabaa inay xukmiyaan in aad baahi qabto haddii aadan awoodin inaad sameyso mid ka mid ah kuwan soo socda: samysashada hoy, is-quudin, labbisasho, daryeelida nadaafaddaada, ama haddii aadan heli karin daryeel caafimaad.