Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
A

Aqoonsiga jinsiga

Jinsiga aad aaminsantahay inaad tahay. Khibradda shakhsiyeed ee qofka jinsigiisa. Midaan inta badan waa jinsiga aad ku dhalatay: waxaad leedahay jir gabar waxaadna dareentaa inaad tahay gabar/dumar (iyo sida kale la mid ah). Waxaa dhici karta in jinsiga aad aaminsantahay inaad tahay iyo jinsiga aad ku dhalatay ay iska soo horjeedaan, ama si fudud haddii loo fiiriyo aysan gebi ahaan isku dhigmin.