Vrouwelijke genitale verminking

U bent gevlucht uit uw thuisland omdat u vreest voor genitale verminking voor uzelf of voor uw dochter. U kan een verzoek om internationale bescherming doen in België.

Vrouwelijke genitale verminking is verboden in België. De politie zal verwittigd worden als er vastgesteld wordt dat een meisje slachtoffer is geworden van genitale verminking in België.

Uw verzoek om internationale bescherming

Het CGVS zal uw verzoek behandelen. Het CGVS zal hiervoor uw persoonlijke situatie en de situatie in uw land van herkomst analyseren. Het CGVS kan u het statuut van vluchteling geven.

  • Spreek over het risico op vrouwelijke genitale verminking met uw sociaal assistent en advocaat.
  • U moet bewijzen dat u of uw dochter genitale verminking ondergingen met een medisch attest. Spreek hierover met uw dokter.

Werd uw dochter erkend als vluchteling vanwege het risico op genitale verminking?

Wanneer uw dochter erkend wordt als vluchteling, kan u als ouder een aanvraag voor humanitaire regularisatie indienen bij de gemeente waar u verblijft. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een verblijfsvergunning om samen met uw dochter in België te verblijven.

Controle door het CGVS
Na de erkenning controleert het CGVS of uw dochter in België risico loopt op genitale verminking:

De ouders moeten een verbintenis op erewoord ondertekenen dat hun dochter geen genitale verminking zal ondergaan. 

U moet ieder jaar een medisch attest sturen naar het CGVS.

Het attest moet bevestigen dat uw dochter geen genitale verminking onderging.

Indien uw dochter toch genitale verminking onderging, kan het CGVS het statuut van vluchteling intrekken.

Video 'vrouwelijke genitale verminking' (Access)