Medische attesten voor uw procedure

Een medisch onderzoek en attesten van een dokter kunnen nuttig zijn voor de asielprocedure.

Bent u mishandeld in uw land van herkomst? Werd u gemarteld?

Als u medische attesten hebt, dan kunnen die als bewijs dienen voor uw verzoek om bescherming. U moet ze dan laten zien tijdens uw gesprek bij het CGVS.

Als u geen medisch attest hebt, kan het CGVS vragen dat een dokter u onderzoekt. In dit geval moet u de dokter niet betalen.

Medisch onderzoek

Het kan ook zijn dat het CGVS geen medisch onderzoek vraagt, maar dat u zelf een onderzoek wilt om te bewijzen dat u mishandeld bent. Dan kunt u een dokter bezoeken. U moet de dokter dan wel zelf betalen. Spreek hierover met uw sociaal assistent of met uw advocaat.

Genitale verminking

Het CGVS vraagt een bijzonder medisch onderzoek voor vrouwen en meisjes die genitaal verminkt zijn (of voor vrouwen en meisjes die het gevaar lopen dat ze genitaal verminkt worden). 

Dat bijzonder medisch onderzoek is belangrijk voor het verzoek om bescherming van deze vrouwen en meisjes.

Als u genitaal verminkt bent of het gevaar loopt dat u genitaal verminkt wordt, kunt u daarover spreken met uw sociaal assistent. De maatschappelijk assistent zal dan een bezoek aan de dokter van GAMS regelen. GAMS is een organisatie die de slachtoffers helpt. Als u niet in een opvangcentrum bent, kunt u rechtstreeks contact opnemen met GAMS.

GAMS (organisatie voor slachtoffers van genitale verminking):

Telefoon: 02/ 219 43 40

E-mail: info@gams.be