De opvang van asielzoekers

Asielzoekers kunnen opvang krijgen tijdens het onderzoek van hun verzoek om bescherming.

Fedasil is de organisatie van de Belgische overheid die zich bezighoudt met de opvang van verzoekers om internationale bescherming.

Fedasil houdt zich alleen bezig met de opvang: Fedasil neemt geen beslissing over uw verzoek om internationalebescherming. Andere organisaties onderzoeken uw verzoek om bescherming: de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS.

Fedasil en zijn partners

Fedasil is verantwoordelijk voor alle opvangplaatsen: de collectieve centra en de individuele huisvesting.

In principe worden asielzoekers eerst opgevangen in een centrum. Fedasil of een partnerorganisatie van Fedasil beheren de verschillende opvangcentra in België. Partnerorganisaties zijn bijvoorbeeld het Rode Kruis en Caritas International.

Asielzoekers worden ook opgevangen in individuele woningen. Dat zijn kleine, gemeubelde appartementen die worden aangeboden door de sociale dienst van een stad of een dorp, het OCMW