فهرست واژگان

ک

کلاس‌های OKAN

OKAN (به زبان هلندی) کلاس پذیرشی است که برای تازه‌واردهای خارجی‌زبان برگزار می‌شود.

دانش‌آموزانی که به تازگی به بلژیک آماده‌اند و به زبان دیگری صحبت می‌کنند، می‌توانند در کلاس‌های تخصصی از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند. در آنجا زبان هلندی یاد می‌گیرید تا با سیستم آموزشی و جامعه ارتباط برقرار کنید.