Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
V

Vendbanimi

Qëndrimi kryesor është vendi ku zakonisht banon një familje ose një person i vetëm. Familja mund të përbëhet nga personat e lidhur (anëtarët e familjes) dhe/ose personat e palidhur (per shembull miqtë, shoqëruesit e jetës etj).