Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
R

RvV/CCE

Keshilli per Zgjidhjen e Ceshtjeve Gjyqesore per te Huajt. RvV/CCE është gjykata e pavarur administrative ku mund të ushtroni ankesë kundër një vendimi të Zyrës së Emigracionit dhe CGVS/CGRA.