Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
M

Minoren i shoqeruar

Një person nën moshën 18 vjeç i shoqëruar nga prindërit ose kujdestari i tij.