Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Komuna

Komuna, CPAS/OCMW dhe policia së bashku formojnë administratën lokale. Ju mund të shkoni në komunë për çështje administrative: regjistrimi i lindjes ose martesës, ose regjistrimi në komunë etj.