Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
F

Fondi i sigurimeve shëndetësore

Një institucion që ju ofron sigurim shëndetësor. Fondi i sigurimeve shëndetësore ofron shërbime të ndryshme: rimbursim i plotë ose i pjesshëm i shpenzimeve mjekësore, kujdesi shëndetësor, përfitimet nëse nuk jeni në gjendje të punoni etj. Perkatesia ne një fond sigurimi shëndetësor është e detyrueshme në Belgjikë.