Zorgen door problemen of spanningen

Wanneer u zich niet goed voelt door zorgen, ruzies of moeilijkheden in uw gezin, bestaan er diensten die u kunnen helpen. Spreek over uw problemen.

Relatieproblemen met uw partner of kinderen

Hebt u moeilijkheden met uw kinderen of met uw partner, dan kan u terecht bij een hulpverlener die naar u zal luisteren en u zal proberen helpen. De hulpverlener heeft een beroepsgeheim: hij of zij zal geen informatie doorgeven zonder uw toestemming.

  • Woont u in Vlaanderen of Brussel, dan kan u met uw problemen terecht bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) of bij de Centra voor Integrale gezinszorg (CIG).
  • Ook in Wallonië zijn er diensten met vertrouwenspersonen. Uw sociaal assistent in het opvangcentrum of in het OCMW van uw gemeente kan u verder helpen.

Financiële problemen of schulden

Wanneer u financiële problemen hebt of schulden, kan u terecht bij de dienst Schuldbemiddeling die samen met u op zoek gaat naar oplossingen. De dienst Schuldbemiddeling kan u vinden bij het OCMW van uw gemeente of stad.

Geweld binnen uw relatie

In België wordt geweld niet getolereerd. Indien u slachtoffer bent van geweld thuis, moet u hierover spreken met een vertrouwenspersoon of een hulpverlener.

  • Verblijft u in een opvangcentrum, spreek dan over uw problemen met uw sociaal assistent of met een vertrouwenspersoon binnen het centrum.
  • Verblijft u niet in een opvangcentrum, dan kan u hulp vragen bij het OCMW van uw gemeente of een CAW in uw regio. Of bel het gratis nummer 1712.
  • Via de website Access kan u chatten met een hulpverlener in uw eigen taal: www.we-access.eu/nl/online-chat
Video 'Violence in a relationship' (Access)