برابری

در بلژیک، مرد و زن در برابر قانون برابرند. دارای حقوق مساوی هستند. براساس قانون، عدم‌اعطای حقوق مشابه به زنان ممنوع است. همچنین اجازه ندارید کسی را به خاطر ملیت، گرایش جنسی یا مذهب مورد تبعیض قرار دهید.

تبعیض در بلژیک غیرقانونی است

تمام بلژیکی‌ها در برابر قانون با هم برابرند. اجازه ندارید کسی را برمبنای موارد زیر، مورد تبعیض قرار دهید:

 • جنسیت (چه مرد یا زن)
 • نژاد یا رنگ پوست
 • ملیت اصلی
 • گرایش جنسی (تمایل به مردان یا زنان)
 • تولد
 • سن
 • مذهب
 • معلولیت

برابری جنسیتی

 • در بلژیک، مردان و زنان مجازند به مدرسه بروند، ورزش کنند، کار کنند، ارتباط جنسی برقرار کنند، و ...
 • زنان و مردان آزادند شریک زندگی خود را (مرد یا زن) انتخاب کنند.
 • زنان، درست مانند مردان، آزادند درمورد آنچه با بدن‌شان انجام می‌دهند، تصمیم‌گیری کنند (اینکه چه کسی می‌تواند آنها را لمس کند، با چه کسی ارتباط برقرار کنند، و غیره).
 • زنان، درست مانند مردان، می‌توانند کاملاً مستقل عمل کنند، رانندگی کنند، حساب بانکی باز کنند.
 • زنان، درست مانند مردان، می‌توانند کار کنند. زنان اجازه دارند هر شغلی را که می‌خواهند انتخاب کنند، بنابراین می‌توانند پزشک، افسر پلیس، وکیل یا قاضی شوند.
 • مردان نیز اجازه دارند هر شغلی را که می‌خواهند انتخاب کنند، بنابراین می‌توانند پرستار یا نظافت‌چی باشند.