Po kerkoni per familjen tuaj

Kryqi i Kuq ju ndihmon juve ne kerkimin per familjen tuaj. Kryqi i Kuq bashkepunon me shoqatat e tjera te Kryqit te Kuq dhe Henes se Kuqe neper bote, dhe me perfaqesuesit e posacem ne zonat e konfliktit.

Sherbimi i Kryqit te Kuq 'Rivendosja e Lidhjeve Familjare' ndihmon qe ju te gjeni anetaret e tjere te familjes pas emigrimit, konfliktit me arme, katastrofave natyrore dhe humanitare. Sherbimi eshte falas.

Rivendosja e lidhjeve familjare ju ndihmon juve qe te:

  • kerkoni per anetaret e tjere te humbur te familjes
  • rivendosni kontaktet me anetaret e familjes

Kontaktoni familjen ne nje zone konflikti

Ne zonat e konfliktit apo katastrofave, kanalet e komunikimit si telefoni, email dhe interneti jane zakonisht jo-operative. Nepermjet mesazheve te Kryqit te Kuq, Kryqi i Kuq ndihmon ne rivendosjen e kontakteve ndermjet zonave te prekura dhe botes se jashtme: