Ju nuk banoni në një qendër pritjeje

Nëse nuk qëndroni në një qendër pritjeje gjatë shqyrtimit të aplikimit tuaj për azil, ju nuk do të merrni mbështetje financiare. Ju nuk keni të drejtë për ndihmë mjekësore.

Gjatë periudhës që Belgjika shqyrton aplikimin tuaj për mbrojtje ndërkombëtare, ju do të merrni akomodim në një vend pritjeje, i cili shpesh është një qendër pritjeje e Fedasil ose Kryqit të Kuq. Qeveria belge paguan për ushqimin dhe akomodimin tuaj.

Është e mundur që ju të mos qëndroni në një qendër pritjeje (kodi 207 "Nuk shfaqet") sepse

  • Ju zgjidhni që të mos banoni në një qendër pritjeje: ju keni vendin tuaj të banimit ose ju mund të shkoni tek familjarë dhe shokë. Si rrjedhojë, ju jetoni në një adresë private.
  • Fedasil nuk ju siguron një vend pritjeje: ju nuk keni të drejtë për një vend pritjeje.

Çfarë mbështetje merrni nëse ju, si azilkërkues, nuk jetoni në një qendër pritjeje?

  • Ju duhet të siguroni ushqimin dhe mirëmbajtjen
  • Ju duhet të siguroni mbështetjen financiare
  • Ju keni të drejtën për ndihmë mjekësore

A po transferoheni në një shtëpi? Informoni shërbimet e azilit.

A po transferoheni te një adresë tjetër private? Sigurohuni që ta dërgoni adresën tuaj të re tek shërbimet e azilit (IO dhe CGRS). Për këtë përdorni formularin: Verklaring: Wijziging gekozen woonplaats (NL); Déclaration : changement de domicile élu (FR).

A keni pyetje lidhur me situatën tuaj në Belgjikë ose të drejtën tuaj për pritje?

Pika e informacionit të Fedasil

Passendalestraat 2 – 1000 Brussels

Nga e hëna në të premte ora 8:30 paradite deri në 12:30 pasdite

02/227 41 51 (nga ora 9 paradite deri në 12 të pasdites dhe nga ora 2 pasdite deri në orën 5 pasdite).

E-mail: dispatching@fedasil.be