Verschillende scholen in België

In België zijn de scholen ingedeeld per leeftijdsgroep:

 • Kleuteronderwijs: 2,5 jaar tot 5 jaar
 • Basisonderwijs: 6 jaar tot 11 jaar
 • Secundair onderwijs: 12 jaar tot 18 jaar

Kleuteronderwijs (2,5 tot 5 jaar)

Kinderen jonger dan 5 jaar zijn niet verplicht om naar de kleuterschool te gaan. De meeste kinderen gaan toch naar de kleuterschool omdat ze daar goed de taal leren spreken. Ze leren ook knutselen, tekenen, samen spelen…

De school is de beste plaats voor uw kind om de taal te leren. 

Op 1 september van het jaar dat uw kind 5 jaar wordt, moet uw kind verplicht naar de kleuterschool. Gaat uw kind naar een Nederlandstalige school en spreekt uw kind op 6 jaar nog niet goed Nederlands, dan kan de school beslissen om uw kind één jaar extra verplicht naar de kleuterschool te sturen in plaats van naar de basisschool.

Basisonderwijs (6 tot 11 jaar)

U moet u kind inschrijven als het voor het eerst naar het basisonderwijs gaat of van school verandert. U mag kiezen naar welke school uw kind gaat.

In het basisonderwijs zijn 6 leerjaren. Uw kind moet elk jaar leerdoelen bereiken om naar een volgend leerjaar te gaan.

De lessen in het basisonderwijs zijn:

 • Rekenen
 • Lezen en schrijven
 • Maatschappelijke oriëntatie (aardrijkskunde, biologie, verkeerskunde…)
 • Lichamelijke opvoeding, waaronder ook zwemmen

Secundair onderwijs (12 tot 18 jaar)

Na het basisonderwijs gaat uw kind naar het secundair onderwijs. U moet uw kind opnieuw inschrijven omdat dit een nieuwe school is. U mag kiezen naar welke middelbare school uw kind gaat.

In het middelbaar onderwijs zijn ook 6 leerjaren. In het middelbaar onderwijs worden jongeren voorbereid om verder te studeren (hoger onderwijs) of ze leren een beroep.

Er zijn verschillende soorten secundair onderwijs:

 • Algemeen secundair onderwijs (aso): bereidt de jongeren voor op hoger onderwijs
 • Kunstsecundair onderwijs (kso): bereidt de jongeren voor op een beroep in de kunstwereld (dans, theater, kunstschilder, muzikant…)
 • Technisch secundair onderwijs (tso): bereidt de jongeren voor op hoger onderwijs in technische of economische richtingen of op een technisch beroep, zoals elektricien, houtbewerker of kok.
 • Beroepssecundair onderwijs (bso): leert jongeren een beroep aan met het oog op tewerkstelling.

Buitengewoon onderwijs

Sommige kinderen kunnen niet naar een gewone school:

 • Ze hebben problemen om te leren
 • Ze hebben moeite om zich te gedragen
 • Ze hebben een beperking (visueel, motorisch, mentaal, auditief)

Deze kinderen kunnen naar een school die beter past bij hun noden. Om een kind in te schrijven in een school van het buitengewoon onderwijs is een toelating nodig van: