Intervista në CGVS/CGRA: masat për koronavirusin

Nëse jeni të sëmurë ose keni simptoma (psh. kollë, temperaturë), mos u paraqisni për intervistë.

Mos i sillni fëmijët me vete. Vetëm avokatit tuaj i lejohet të jetë i pranishëm gjatë intervistës. Një njeri i besueshëm nuk lejohet. Shokët apo te afërm që nuk janë ftuar nga CGVS nuk lejohen brenda.

Eja në CGVS met një maskë goje. Ju do ta mbani maskën brenda ndertesës dhe mund ta hiqni vetëm kur të filloje intervista.

Pas mbërritjes në CGVS prisni jashtë nën strehë në vendin e udhëzuar. 

Brenda ndërtesës së  CGVSvlejnë këto udhëzime:

  • Dezinfektoni / lani  duart pas mbërritjes në  CGVS dhe menjëherë para largimit;
  • Mbaj gjithmone një distancë prej 1,5 m ndaj të tjerëve;
  • Në zyrën e intervistës do ulet cdonjëri në vendin e udhëzuar. 
Intervista në CGVS/CGRA: masat për koronavirusin