Maatregelen coronavirus

Was uw handen met zeep en raak andere mensen niet aan. Op die manier vermindert u de kans dat u besmet wordt of anderen besmet met het nieuwe coronavirus.

Wat is het coronavirus?

Het coronavirus is een ziekte die erg lijkt op de griep. Het virus zorgt voor luchtwegklachten, hoesten en koorts. De meeste mensen genezen van het virus. Voor oudere mensen en mensen met problemen met de longen, hart of nieren kan het virus gevaarlijk zijn.

Het coronavirus gaat over van mens op mens. Wanneer een besmet persoon hoest of uitademt, wordt het virus via kleine druppeltjes uit de neus of de mond verspreid. Een besmet persoon kan het virus ook overdragen door handcontact.

Maatregelen tegen het coronavirus

Het aanmeldcentrum in Brussel is gesloten
Vanaf 17 maart worden er geen nieuwe asielaanvragen meer geregistreerd in het aanmeldcentrum (Klein Kasteeltje) in Brussel. De deuren van het aanmeldcentrum en van het infopunt blijven voorlopig gesloten. Hoelang het aanmeldcentrum gesloten blijft weten we niet.
De maatregel moet de verspreiding van het coronavirus inperken. Het is niet meer toegelaten om met veel mensen in een kleine ruimte te zitten, zoals in een wachtzaal.

Door het coronavirus krijgen nieuwe asielzoekers voorlopig geen opvang meer in ons land.

De kantoren van het CGVS en DVZ zijn gesloten
De interviews bij CGVS en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn voorlopig geannuleerd. 

In het opvangcentrum
Vanaf 18 maart is er een samenscholingsverbod in België: 

 • Blijf zoveel mogelijk in het centrum (of thuis) 
 • Vermijd alle sociaal contact met mensen buiten uw gezin
 • Enkel noodzakelijke verplaatsingen (eten kopen, apotheek) zijn toegestaan
 • Activiteiten buiten (wandelen, fietsen) zijn toegestaan, maar enkel met uw gezin of 1 vriend) 
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen (social distancing)

Als u zich niet houdt aan het samenscholingsverbod, kan u een geldboete krijgen.

Bescherm uzelf tegen het coronavirus tijdens uw verblijf in het opvangcentrum:

 • Was meerdere keren per dag uw handen met zeep
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek of in uw ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en smijt ze in een afgesloten vuilnisbak
 • Raak uw gezicht niet aan
 • Raak andere mensen niet aan
 • Vermijd contact met mensen die ziek zijn
 • Houd 1,5 meter afstand

Wordt u ziek in het opvangcentrum:

 • Blijf op uw kamer
 • Raak andere mensen niet aan
 • Bel naar de dokter, medische dienst of uw sociaal assistent
 • Wacht tot de dokter of de verpleegkundige u komt bezoeken

Als de dokter denkt dat u besmet bent met het coronavirus, dan moet u zoveel mogelijk in uw kamer blijven tot u genezen bent (gemiddeld 7 dagen). Alleen als u zeer ernstig ziek bent, zal u verzorging krijgen in een ziekenhuis.