Coronavirus: testen en contactopvolging

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus en met wie de besmette persoon recent contact had. 

Wanneer u ziek bent, met symptomen van het coronavirus, zal een dokter of verpleegkundige u testen op het virus. Is het resultaat van de test positief, dan is het belangrijk om te weten met wie u contact hebt gehad.

Contactopvolging
De contactopvolging gebeurt via de telefoon door een medewerker van de Belgische overheid. Verblijft u in een opvangcentrum, dan gebeurt de contactopvolging samen met een medewerker van het opvangcentrum. 

U zal samen een lijst opstellen met de namen van alle personen met wie u recent contact hebt gehad. Denk hierbij aan de mensen die u tegenkwam vanaf 2 dagen voor u de symptomen had, bijvoorbeeld uw eigen gezinsleden, een vriend waarmee u ging wandelen, collega’s, begeleiders…

De medewerker van de overheid zal uw contactpersonen (de personen met wie u contact hebt gehad), opbellen en advies geven over de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen.

Hoe wordt u gecontacteerd?
De medewerker van de overheid zal u via de telefoon (nummer 02 214 14 19), SMS (nummer 8811), brief of e-mail contacteren. 
Begrijpt u de vragen niet? Vraag hulp aan uw sociaal assistent of een medewerker van het opvangcentrum.

Het is belangrijk voor de volksgezondheid dat u meewerkt aan de contactopvolging. Zo helpt u om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Bescherming van uw gegevens

De medewerker van de overheid gaat vertrouwelijk om met de informatie die u geeft. 

  • De informatie die u geeft wordt enkel gebruikt om advies te geven aan uw contactpersonen. 
  • Alleen de gezondheidsdienst van de overheid krijgt toegang tot uw contactenlijst, niet uw werk, familie, school, politie of andere overheidsdiensten. 
  • De contactpersonen die op uw lijst staan krijgen uw naam niet te horen. U blijft anoniem. 
  • De persoon die uw contactpersonen opbelt, is verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid. 
  • De informatie die u geeft wordt niet gebruikt om te controleren of u de maatregelen naleeft. De informatie wordt niet gedeeld met de politie of andere controlediensten.