Advies voor contactpersonen (na contactopvolging)

Uit contactopvolging blijkt dat u contact had met een persoon besmet met het coronavirusHierdoor is er een kans dat u besmet bent met het coronavirus. Is de besmette persoon een familielid, kamergenoot of dichte vriend dan is de kans op besmetting groot.

Wat zijn mogelijke symptomen?

 • Koorts (hoger dan 37,5°C)
 • Hoesten 
 • Keelpijn
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Pijn op de borst
 • Verlies van smaak of geur

Maatregelen tegen het coronavirus
Omdat u recent contact had met een besmet persoon zijn de volgende 14 dagen erg belangrijk: volg uw gezondheid op en kom zo weinig mogelijk in contact met andere mensenVolg de maatregelen goed op!

Volg uw gezondheid op 
Hebt u 1 van de symptomen (koorts, hoesten, pijn op de borst, verlies van smaak of geur)?

 • Verwittig onmiddellijk uw dokter of de medische dienst van het opvangcentrum
 • De dokter of verpleegkundige zal u testen op het coronavirus

U mag het opvangcentrum niet verlaten 

 • Enkel voor essentiële verplaatsingen, bijvoorbeeld een medische consultatie, mag u het centrum verlaten
 • Vraag toestemming aan de directie

Blijf in uw kamer 
Blijf 7 dagen zoveel mogelijk in uw kamer

 • Verlaat uw kamer enkel wanneer echt het nodig is (maaltijden halen, om u te wassen, toiletbezoek)
 • Is een familielid besmet met het coronavirus, dan raden we u aan om samen in de isolatiezone te verblijven

Houd afstand 

 • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen
 • U mag geen bezoek hebben in uw kamer

Draag een mondmasker <mondmasker verplicht>

 • Als u uw kamer verlaat
 • Als u het opvangcentrum verlaat
 • Als u geen 1,5 meter afstand kan houden

Was zeer regelmatig uw handen met water en zeep 

 • voor het eten
 • na elk toiletbezoek
 • na hoesten of niezen
 • na het roken 
 • telkens u de kamer verlaat

Bedankt! 
Door deze maatregelen goed op te volgen, zorgt u ervoor dat uw familie, vrienden en de andere mensen in het opvangcentrum niet ziek worden.