مصاحبه شخصی شما با CGVS/CGRA

در طول مصاحبه شخصی، توضیح می‌دهید به چه دلیل کشور مبدأ خود را ترک کردید.

مصاحبۀ CGVS/CGRA مرحله بسیار مهمی در روند حمایت بین‌المللی است. در طول این مصاحبه، دلایل‌تان را برای ترک کشور و درخواست حمایت در بلژیک توضیح می‌دهید. مهم است حقیقت را بگویید!

چگونه برای این مصاحبه به خوبی آماده شوم؟

توصیه می‌کنیم با کمک وکیل، مددکار اجتماعی خود، یا یک انجمن، خودتان را برای مصاحبه آماده کنید. همه مدارکی را که می‌توانید به عنوان دلیل و سند استفاده کنید، آماده کنید.

ساختمان CGVS/CGRA
CGVS/CGRA

مصاحبه چگونه پیش می‌رود؟

در روز‌هایی که در دعوت‌نامه‌تان مشخص شده است، به دفتر CGVS/CGRA در بروکسل مراجعه می‌کنید. با ذکر تمامی جزئیات به مقامات CGVS/CGRA توضیح می‌دهید چرا از کشور خود گریخته‌اید و از وقوع چه اتفاقاتی هراس دارید. می‌توانید آزادانه صحبت کنید. این مصاحبه محرمانه خواهد ماند. می‌توانید وکیل‌تان (توصیه می‌کنیم!) یا فردی را که مورد اعتماد شما است، به این مصاحبه بیاورید.

در طول مصاحبه، مقامات CGVS/CGRA سوالاتی از شما می‌پرسند. مصاحبه ممکن است چند ساعت به درازا بکشد.

باید حقیقت را بگویید و برای اثبات هویت، کشور مبدأ و سفرتان به بلژیک، هرچه در توان دارید انجام دهید.

اگر در هر یک از مراحل روند رسیدگی (برای مثال رسیدگی به هویت یا پیش‌زمینه خود) اطلاعات نادرست داده‌اید، در طول مصاحبه فرصت دارید حقیقت را بگویید. این به نفع شما است.

اگر مدارکی دریافت کرده‌اید که هنوز در پرونده‌تان درج نشده است، می‌توانید آن‌ها را به CGVS/CGRA بفرستید یا با خود به مصاحبه بیاورید.

در صورت لزوم، یک مترجم شفاهی سوالات مقامات CGVS/CGRA را ترجمه می‌کند. او پاسخ‌های شما را نیز ترجمه می‌کند. این مترجم را CGVS/CGRA تعیین می‌کند و باید به محرمانه‌بودن این مصاحبه احترام بگذارد.

CGVS/CGRA
مصاحبه

اگر لازم باشد پس از این مصاحبه، CGVS/CGRA دوباره از شما سوال پرسد، دعوت‌نامه جدیدی برایتان ارسال می‌کند.

وقتی صحبت می‌کنید، مقامات CGVS/CGRA یادداشت بر‌می‌دارند. حق دارید یک نسخه از این یادداشت‌ها را در اختیار داشته باشید، یا به همراه وکیل‌تان صحت مطالب یادداشت‌شده را بررسی کنید و تذکرات خود را به CGVS/CGRA ارسال کنید.

تردید نکنید و از وکیل‌تان مشاوره بگیرید.