در یک مرکز پذیرش اقامت ندارید و به کمک پزشکی نیاز دارید

اگر شما، به عنوان یک پناهجو در یک مرکز پذیرش اقامت ندارید - از حق لازم برای حضور در مراکز پذیرش برخوردار نیستید یا در یک خانه شخصی زندگی می‎​کنید - باز هم می‎​توانید کمک پزشکی دریافت کنید.

کمک پزشکی چیست؟

  • مراجعه به یکپزشک عمومی در صورت بروز بیماری
  • مراجعه به دندانپزشک در صورت وجود دندان درد
  • معاینه پزشکی در صورت درخواست از سوی پزشک (سونوگرافی، عکسبرداری اشعه X، اسکن)
  • در بعضی موارد جراحی و بازپروری (برای مثال فیزیوتراپی)
  • داروهای نسخه پزشک (داروخانه)

چطور درخواست کمک پزشکی می‎​دهید؟

این مراحل را دنبال کنید:

چند روز قبل از مراجعه به پزشک، بیمارستان یا داروخانه، شما (یا پزشکتان) باید یک درخواست به واحد هزینه‎​های پزشکی Fedasil ارائه کنید.

Fedasil امکان بازپرداخت هزینه‎​های صورت گرفته را بقررسی خواهد کرد.

اگر Fedasil با پرداخت هزینه‎​های پزشکی موافقت کند، یک گواهی تسهیلات دریافت می‎​کنید.

گواهی تسهیلات را به پزشک، بیمارستان یا داروخانه می‎​دهید.

Fedasil هزینه‎​های پزشکی را پرداخت خواهد کرد.

ابتدا و پیش از آنکه بتوانید کمک پزشکی بگیرید باید برای واحد هزینه‎​های پزشکی Fedasil یک درخواست ارسال کنید. 

آیا به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

واحد هزینه‌های پزشکی Fedasil

21 Kartuizerstraat, 1000 Brussels

02/213 43 00 (NL)

02/213 43 25 (FR)

دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر.ایمیل: medic@fedasil.be

]

سؤالاتی درباره حق شما برای پذیرفته شدن یا درباره وضعیت شما در بلژیک؟

دفتر اطلاعات Fedasil

Passendalestraat 2 – 1000 Brussels

دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 بعدازظهر

02/227 41 51 (از 9 صبح تا 12 ظهر و 2بعدازظهر تا 5عصر).

ایمیل: ارسال@fedasil.be

آیا به کمک فوری نیاز دارید، یا در موقعیت خطرناکی هستید؟ با شماره تماس اضطراری 101 یا 112 تماس بگیرید.