بلژیک دارای 10 استان است

بلژیک به 10 استان تقسیم شده است. هر استان یک مرکز دارد. بروکسل پایتخت بلژیک است. 

هر استان چه کاری انجام می‌دهد؟

اگر فاجعه‌ای مانند سیل یا آتش‌سوزی بزرگ رخ دهد، استان تصمیماتی را می‌گیرد که شهرداری‌های استان باید آن را اجرا کنند. استان همچنین مسئول جنگل‌ها، رودخانه‌ها و منابع طبیعی در منطقه مربوطه است. رئیس استان، فرماندار استانی است.

اگر کسی از شما پرسید کجا زندگی می‌کنید، ابتدا نام استان و سپس نام شهرداری یا شهر را بگویید. 

شهرداری‌ها و شهرهای مختلفی در بلژیک وجود دارد، با اینحال همه بلژیکی‌ها با 10 استان بلژیک آشنا هستند.